Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anno. staande vertrekken hebben medegesleept, terwijl andere door den gevaarvollen toestand moesten ontruimd worden.

1727. In 1727 werd de stad Wijk eigenares van het

kasteel, dat geheel in ruïne verkeerde. Alleen de ronde toren was nog in eenen toestand, die het onderhoud waard was.

1768. De omloop van den toren werd in 1768 bouwvallig en defect.

De in 1577 aangelegde bolwerken bleven tot in

1769. 1769, hoewel in een vervallen toestand, bestaan. Het terrein werd destijds gelijk gemaakt, met boomen beplant en tot ecne wandeling in den vorm van een sterrebosch aangelegd.

Een der stedelijke regenten had in het jaar 1772 het kasteel in erfpacht tegen eene betaling van 10 stuivers per jaar.

De Heer Hoofdofficier der stad Wijk, Jan Hendrik baron van Lijnden van Lunenburg, ontving het kasteel van de stad in erfpacht tegen betaling van 2 gulden en 10 stuivers per jaar in 1792, en bij

1792. acte van schenking dd. 9 Januari 1852 droeg deze zijne rechten weder aan de stad over.

1852. De gracht om het kasteel werd nu geheel door¬

gegraven en de voorpoort welke bouwvallig was, gesloopt. Ook inwendig hadden eenige verbeteringen plaats, terwijl het terrein reeds vroeger in 1836 door den bekwamen Zocher in eene bevallige wandeling was herschapen.

Het benedengedeelte van den ronden toren dag-

Sluiten