Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit werkje zou ik een „practische theorie" willen noemen, en wel om het volgende:

1. Het is uitsluitend voor aanstaande zangonderwijzers geschreven, en niet tevens voor organisten en pianisten, waardoor de stof beperkt kon worden.

2. Ook aan ademhaling, toonaanslag, uitspraak, enz. zijn hoofdstukken gewijd.

3. Voortdurend wordt rekening gehouden met de omstandigheid, dat het bestemd is voor hen, die geroepen zullen worden, zangonderwijs in de lagere school te geven.

4. Veel wat elders in den tekst voorkomt vindt men hier in de oefeningen.

Moge het werkje bruikbaar bevonden worden en iets bijdragen tot een goede beoefening van den zang!

T. H.

's Gravenhage.

Sluiten