Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c, d, r, f g, a. b, c. g, a, b, c, d, r, fis, g.

d, r, fis, g, a, b, cis, d.

a, t/J, «/, £, ./fa, gis, a.

e, /is, gis, 0, c/'j, rf/'j, e.

b, cis, dis, e, Jis, gis, ais, b. fis, gis, ais, b, cis, dis, ris, Jis. cis, dis, cis, Jis, gis, ais, bis, cis. gis, ais, bis, cis, dis, ris, //sis, gis.

enz.

Uit deze rij blijkt: c heeft geen kruisen, g „ een kruis, d „ twee kruisen, a „ drie „ e „ vier „ b „ vijf fis „ zes „ cis „ zeven

gis „ acht „ (6 kr. en i dubbelkr.). dis „ negen „ (5 „ „ 2 )

ais „ tien „ (4 » » 3 » ) ris „ elf „ (3 » «4 )

bis n twaalf „ (2 „ ,, ,5 » )

De laatste is enharmonisch met c.

De volgorde der kruisen is:

Jis, cis, gis, dis, ais, cis, bis, enz.

§ 26. Nemen we de quart (1onder-dominant) van c als grondtoon, dan krijgen we een toonladder met één mol (de quart verlaagd). Nemen we telkens van een nieuwe toonladder de quart weder als grondtoon van een volgende aan, dan komen we tot deze rij toonladders, waarin een volgende steeds één mol meer heeft dan een voorgaande:

Sluiten