Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toonladders, die slechts in één' toon van elkaar afwijken, noemt men verwant in den eersten graad.

C is dus met g en f in den eersten graad verwant, evenzoo g met c en d, d met g, en a, f met c en bes, bes met ƒ en es, enz. Evenzoo is c in den eersten graad verwant met d en e kleine-terts.

Transponeeren.

S 32. Men noemt liet overbrengen van een muziekstuk in een anderen toon transponeeren. Men heeft daarbij slechts te zorgen, dat men de intervallen juist overbrengt. In voorbeeld 18 vindt men de intervallen, van den grondtoon afgerekend, onder de noten. De eerste noot is de quint van c; in b is eveneens de eerste noot quint van den toon, waarin het stuk staat, n.1. van d.

Soms wordt een kruis een herstellingsteeken, of heeft het omgekeerde plaats. Hadden we voorbeeld i8fl in e overgebracht, dan was het voldoende geweest de vioolin bassleutel te veranderen: de noten konden dan haar plaats behouden.

Sluiten