Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, de maat van 6 kwarten.

i

6 ui

h ' " " " ac ' Samengestelde drie-

, .. * » «6 zestienden. \ deelige.

I (» )

9

. , ,, „ „6 achtsten.

In plaats van — zet men ook voor aan den noten-

2

balk cfc. in plaats van ' Q*.

4

Rhytlimus, enz.

§ 39- Door Rhythmus verstaat men de groepeering Ier tonen naar haar tijdwaarde. „Het is datgene, wat men verneemt, als er op een trommel, zonder begeleiding van zang, Unit of dergelijke, het een en ander wijsje wordt geslagen. Men hoort dan niet de zangwijs als zoodanig, maar enkel de bepaalde wijze van tijdopvolging der bestaande, doch nu ontbrekende zangnoten, de bewegingswijze. Zij is er, als het ware, het geraamte van," Zoo zouden we het „AVien Xeerl. bloed" kunnen voorstellen als volgt:

S 4°- I wee of meer noten kunnen een motief vormen, d. i. een rhythmisch figuur, dat herhaaldelijk in een melodie voorkomt. Treedt het zoo dikwijls op, dat het de melodie een bepaald karakter geeft, dan spreekt

men van hoofdmotief.

Sluiten