Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOTIEVEN VAN TWEE NOTEN.

enz.

MOTIEVEN VAN VIER NOTEN.

enz.

Uit deze voorbeelden, gemakkelijk te vermeerderen, volgt dat de verdeeling naar den rhythmus niet altijd overeenstemt met de maatverdeeling. Zie ook voorbeeld 23, de eerste vier maten van een lied van Abt.

We kunnen dit voorstellen als volgt (door stippellijnen de rhythmische verdeelingf aangfevende:

Komt alzoo de maatverdeeling niet altijd met de rhythmische verdeeling overeen, de laatste moet wel in overeenstemming zijn met den rhythmus der woorden van het couplet.

§ 41. Eenige motieven vormen samen een satz of zinsnede. Twee of meer satzen vormen een periode.

Bestaat een periode uit twee satzen, dan spreekt men van een voor- en een nasatz. Door rusten — die niet te lang mogen zijn — tusschen de perioden worden deze scherper bepaald, meer afgerond.

Het „Wien Necrl. bloed" bestaat uit twee perioden, die elk uit twee satzen zijn samengesteld.

Vergelijken we een periode bij een samengestelden

enz.

Uit deze voorbeelden, gemakkelijk te vermeerderen, volgt dat de verdeeling naar den rhythmus niet altijd overeenstemt met de maatverdeeling. Zie ook voorbeeld 2X, de eerste vier maten van een lied van Abt.

Sluiten