Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 44- Aanvulling noemt men de noten, die de ruimte tusschen twee motieven of satzen vullen; gewoonlijk maken ze den overgang gemakkelijk; zoo ze tot een herhaling van de eigenlijke melodie leiden, noemt men ze verbinding of verbindingsgang. Zie voorbeeld 26, van Mozart, en 27, van Becker.

§ 45. De echo is een zacht gezongen herhaling van een of meer kleine gedeelten der melodie, een nabootsing van hetgeen men in de natuur opmerkt. Zie voorbeeld 28, van Von Weber, waarin de echo met kleine noten is geschreven.

Sluiten