Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwel geschiedt het toe- en afnemen in sterkte zeer snel. We zonden eiken forto-toon kunnen voorstellen door:

Indien zulks niet strijdt met de aanwijzingen van den componist, zinge men een klimmende tonenrij crescendo, een dalende decresendo.

§ 51. Door het accent laat de zanger duidelijk de maatverdeeling uitkomen. In 't algemeen wordt de eerste toon van een maat het sterkst gezongen: hij krijgt het hoofdaccent. Duiden we door — den klemtoon aan, dan kunnen we het accent in de verschillende maatsoorten als volgt aangeven:

Wordt het accent verplaatst, doordat twee noten, op denzelfden trap, doch in verschillende maten staande,

Sluiten