Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trefoefeningen make men van de tonen van dit accoord gebruik om de intervallen te zingen. B.v.:

• •

1 3 4 5 17l56s43i7 enz.

De kleine noten noemt men rustpunten.

§ 55* J-iggen de tonen van een accoord dicht bij elkaar, dan spreekt men van enge, in het tegenovergestelde geval van verspreide harmonie. Bij de enge let men alleen op de drie bovenste noten: als deze zoo dicht mogelijk bij elkaar zijn, ook al is de bastoon veel lager, spreekt van enge harmonie. Voorbeeld 41

Enge. Verspreide.

§ 56. Aangezien men de menschelijke stemmen tot vier hoofdsoorten kan brengen (waarover nader zal gesproken worden), is vierstemmige zangmuziek de meest natuurlijke. Natuurlijk moet in deze muziek van de drieklanken één toon verdubbeld worden.

Ook driestemmige zang voldoet zeer. Van de vierklanken moet hierbij een toon worden weggelaten: welke deze is, volgt uit den gang dor stemmen, uit het accoord, en uit de verbinding met het voorgaande accoord.

Bij tweestemmige muziek is van de drieklanken één, van de vierklanken twee tonen weggelaten.

Bij eenstemmige muziek is van harmonie natuurlijk geen sprake: toch zijn dikwijls accoorden te hooren. Zie voorbeeld 42.

Wanneer, als in dit voorbeeld, de tonen van een

Sluiten