Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accoord na elkander gehoord worden, spreekt men van een gebroken accoord.

Soms zijn er tonen tusschen gevoegd, die niet tot hot accoord behooren: men noemt deze doorgaande tonen; in voorbeeld 4,} zijn ze met een kruisje aangeduid.

Wat de beweging der stemmen aangaat, men onderscheidt :

a. gelijke beweging,

b. tegenbeweging,

c. zijdelingsche beweging.

Zie voorbeeld 44.

''II

In drie- of vierstemmige stukken komen twee of drie bewegingen soms tegelijk voor. Zie voorbeeld 45.

1

§ ,57. Dissonneerende accoorden zijn onbevredigend

Sluiten