Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het gehoor; de hoorder verwacht een consonnant, een oplossing, zooals men zegt. Hier volgen eenige oplossingen.

i en 3 zijn drieklanken, 2 en 4 vierklanken. De vier voorbeelden komen echter geheel overeen: het zijn dominant-septime accoorden (in c), die zich oplossen in den drieklank. Men merke op, dat de septime (_ƒ) overal een halven toon naar beneden gaat, de terts (b) daarentegen een hal ven toon naar boven.

§ 58. Onder modulatie verstaat men het overgaan in een andere toonschaal. Soms is die overgang niet meer dan een afwijking, — als men n.1. onmiddellijk weder in de oorspronkelijke toonschaal terugkomt; soms ook behooren de volgende accoorden tot de toonschaal, waarin men overging, ja is niet zelden een belangrijk deel van het stuk daarin gezet.

Een der vele wijzen waarop men in een anderen toon overgaat, is het gebruik maken van het dominantseptime accoord.

Sluiten