Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat accoord, dan noemt men dit anticipatie of vooruitneming,

De Ademhaling.

§ 60. Behalve de mond en de neus zijn de adem¬

halingsorganen : het strottenhoofd, de luchtpijp en de longen.

Het strottenhoofd, waarover we nader zullen spreken, is als het boveneinde der luchtpijp te beschouwen.

De luchtpijp bestaat uit een aantal ringen, die aan den hals gemakkelijk te voelen zijn.

Ongeveer bij den tweeden of derden rugwervel verdeelt deze buis zich in twee

45

50.

Sluiten