Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een mis is een koor, dat gezongen wordt, terwijl de priester de mis bedient. Er komen ook solo's in voor. Een mis voor overledenen heet requiem.

Het koraal is een melodie, gewoonlijk met lange noten van gelijken duur (psalmen en gezangen, in de protestantsche kerken in gebruik).

Zangmethoden.

§ 83. We willen thans nog eenige der meest gebruikte zangmethoden voor de lagere school kort bespreken. Het zijn de methoden van Worp (2), Richard Hol en De Lange.

§ 84. De zangmethode- Worp begint met de f maat, kwartnoten en -rusten, en eengestreept g. De keuze van g, is zeer goed, daar de hoogte, waarop kinderen spreken, meestal eengestreept /is of g is; de stem van jonge kinderen beweegt zich ongeveer tusschen dx en a,. De schrijver neemt dan ook achtereenvolgens: g en a — f,gena — e,f, g en a — d, c, f, g en a.

Die tonen geven aanleiding tot het zingen van seconden, tertsen, quarten en quinten. In het eerste boekje worden verder de andere totion der gr.-t.-toonladder van c geleerd, benevens de voornaamste dynamische teekens. Het tweede zangboekje bevat

Sluiten