Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoek in uw zangboek voorbeelden van gebroken accoorden; schrijf de accoorden op en noem ze.

Zoek in uw zangboek voorbeelden van gelijke en van tegenbeweging in de stemmen.

57 59- Schrijf uit uw zangboek op: tien voorbeelden van dissonneerende accoorden, met hun oplossingen;

twee «oorbeelden van modulatiën (volkomen overgangen) en tien van uitwijkingen, en geef op, waardoor die geschieden;

twee voorbeelden van een vorhalt.

76. Welke fouten maken de leerlingen dikwijls: «• in de uitspraak. b. in de muziek.

Welke middelen zijn er, om die fouten te voorkomen ot te verbeteren?

Moet de onderwijzer „een maat vooraf slaan? Waarom ?

Moeten de leerlingen staande zingen?

81. Waarom schrijft men (voorbeeld 58) bij mannenkoren de tenorstemmen in den «--sleutel?

Vervolg voorbeeld 59.

Schrijf het gemengd koor (voorbeeld 61) op 2 balken, met den g- en den /^sleutel.

83. Welke eischen moeten aan een zangmethode gesteld worden ?

Sluiten