Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Portczegel, met inschrift a Percevoir), Bolivia, Bokhara en Benaóir. Deze laatste waren bestemd voor een Italiaansche kolonie in Noord Afrika, maar aangezien aldaar geen enkel postkantoor was, wekte dit het wantrouwen van verscheidene verzamelaars op. Spoedig was men den speculant op het spoor en werd er aan het verspreiden dezer zwendelproducten een einde gemaakt.

Marie I, zich noemende koning van Sedang, een rijkje in de buurt van Annam, een Fransche gelukzoeker, schiep in 1885 a '86 een geheele serie postzegels, voorstellende in 't midden een kroon en een scepter, en in de vier hoeken een kroon.

Het randschrift luidt, links den, rechts Sedang ; bovenaan het waardecijfer, onderaan de waarde-aangave.

De zegels werden in kleur op wit papier gedrukt en waren IIV2 getand. De volgende waarden zijn bekend:

1/2 Math, stroogeel.

Moj (1) Math, lila.

Ber (2) Math, blauwgroen.

Pouen (4) Math, rood.

Moj (1) Mouk, blauw.

1/2 £, okergeel.

Moj (1) $ karmijn.

Men zij dus op zijn hoede.

Postzegels met Opdrukken.

De postzegels met opdrukken, voorloopige of nooduitgiften, zijn bij de meeste verzamelaars welbekend.

Wanneer een zeker soort postzegels is opgebruikt en de nieuwe serie is nog niet ontvangen, dan gaat men gewoonlijk er toe over, andere waarden door een opdruk in zegels te herscheppen, waaraan men behoefte heeft.

Dit vond 0. a. plaats bij de volgende zegels:

Nederl. Indië 1902, bij gebrek aan postzegels van een halve cent, werd de waarde van 2 ets, met een ll2 overdrukt, waardoor een zegel van 1 /a ct. ontstond.

Dit geschiedde eveneens met de zegels a 3 ct., die men

Sluiten