Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de 25 zegels één watermerk, een groot wapen, aantreft.

Ook de serie van 1895, der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, heeft over vier postzegels een watermerk, bestaande uit 4 letters „U S P S".

Verdere watermerken vindt men bijvoorbeeld bij de zegels van die landen, waar men voor het drukken der postzegels papier met waterlijnen bezigde, zooals in Rusland.

Tandingen.

In den laatsten tijd zijn de meeste postzegels in getanden toestand voor het publiek verkrijgbaar gesteld, teneinde ze

gemakkelijk van elkander te Kunnen scheiden.

Vroeger was dit niet het geval, dan werden de zegels aan geheele vellen gedrukt en moesten de zegels door middel van schaar of mes van elkander verwijderd worden, hetgeen natuurlijk tengevolge had, dat men vele dezer eerste uitgiften in verknipten toestand aantreft.

Later doorstak men de zegels met lijntjes of punten, waardoor het afscheuren vergemakkelijkt werd. In Thurn en Taxis, gebruikte men zelfs voor dit doorsteken gekleurde lijnen, in dezelfde kleur als het zegel. Deze soorten zijn, wanneer ze gebruikt zijn, tegenwoordig zeer hoog in prijs.

Nog later werden de zegels geperforeerd en op verschillende wijzen getand. Men onderscheidt gewone

tanding, pintanding, scherpe tanding en doorstoken met lijntjes, met punten, met gekleurde lijntjes, met zaagtanden, serpentine doorsteking, enz.

Voordat men dus zijn zegels in het album opneemt geve

16 I ~

WA

At3 / C

1454

I 14

I WA S

13

12/2 mmi >nw

I'! 12

M ...

11 . ...... .

10 i )...••*•*•< 9 i >

I 7

Sluiten