Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zich eerst goed rekenschap, hoe of het op te nemen zegel getand of doorstoken is. Een tandenmeter, zooals wij hiernevens afbeelden, moet in 't bezit van iedere verzamelaar zijn. De nummers wijzen het aantal tanden aan, dat men over 2 c.M. aantreft.

Gauffrage.

Gauft'rage, Grille of Waffel is een kleurloos indruksel, in den vorm van een wafel en komt in verschillende grootten voor op de postzegels van de Vereenigde Staten en die van Peru.

Dikwijls is deze gauffrage, vooral bij gebruikte zegels, zeer lastig waar te nemen. De verschillende grootten geven wij hieronder aan.

Briefkaarten, enz.

Als neventak van het postzegelverzamelen, brengt men ook briefkaarten, couverts, kruisbanden, postwisselformulieren en dergelijke poststukken bij elkaar, mits zij van de regeering zijn uitgegeven en een ingedrukt waardestempel dragen.

Het bewaren dezer poststukken gaat met meer moeielijkheden gepaard dan dat der postzegels, aangezien voor dergelijke Ganzsachen, zooals de Duitschers ze noemen, geen albums bestaan.

Men is dus verplicht ze zelf aan de hand van een catalogus te rangschikken, wat zeer gemakkelijk blijkt.

Sluiten