Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en 1 peso, dienst als postzegels. De zegels, in 1897 uitgegeven, niet inschrift „Avis de Paiement", dienen tot frankeering der briefjes, waarmede den afzender van postwissels bericht wordt, dat hun postwissel is uitbetaald.

De zegels niet inschrift „Cierro Oficial" dienen om ambtshalve opengemaakte brieven weder te sluiten.

Costa Bica. Ook dit land gebruikte in 1884 plakzegels, a 1 en 2 centavos, als postzegels.

Duitschland. In 1903 verschenen hier postzegels, in kleur overeenkomende met de gewone frankeerzegels, doch met inschrift „Frei durch Ablösung no. 21". Dit zijn dienstzegels.

Ecuador. In 1887 tot 1892 gebruikte men hier de wisselzegels, lang-smal formaat, met de jaartallen 1884—85, 1886—87, 1887—88 en 1838—90 voor postzegels. In 1892—93 gebruikte men de wisselzegels der jaren 1893—94 en 1894—95. Verder deden in 1893 en 1894 telegraafzegels als postzegels dienst. In 1903 waren het weer wisselzegels die het ontgelden moesten, en overdrukte men de zegels a 20c. blauw en 25c. bruin-oranje, met den opdruk „CORBEOS — UN CENTAVO*.

Egypte. De veelvuldig voorkomende ronde zegels van dit land werden gebruikt, in den tijd dat het tegenwoordig dienstzegel, dat in 1889 verscheen, nog niet uitgevonden was. Ze dienden voor de frankeering der poststukken, tusschen de postkantoren onderling. Ze werden allen voorzien van den naam der plaats, waar het postkantoor gevestigd was dat ze gebruikte. Moens noemt in zijn catalogus 529 verschillende soorten.

Fernando Po. In deze kleine Spaansche kolonie, waar de speculatiezucht zoo welig tiert, werden in 1896 en in 1899 plakzegels als postzegels uitgegeven.

Sluiten