Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederland. De postbewijszegels van ons land zijn contrólezegels voor het gestorte bedrag, vermeld op het postbewijs, waarop ze geplakt werden. In 1900 zijn ze ingetrokken.

Nieuwe Hebriden. De zegels van deze eilandengroep zijn als privaatpostzegels te beschouwen, aangezien ze door een stoomvaartmaatschappij zijn uitgegeven.

Nieuw Kaledonië. De zoogenaamde soldatenzegels, met inschrift: Nve- Calédonie, Correspondance Militaire* zijn speculatieproducten en van elke verzamelwaarde ontbloot.

Nieuw Zeeland. Een geheele reeks wisselzegels, veel te lang om hier opgenoemd te worden, werden van af 186ri tot en met 1876, als postzegels gebruikt.

De postzegels met inschrift „Live Insurance Company", „State Security" zijn postzegels, die dienen ter 'frankeering van brieven van de RijksverzekeringsBank.

Nieuw Zuid Wales. In 1885 werden de wisselzegels, a 5 en 10 shill. en 1 pond, door opdruk „Postage" in postzegels herschapen. De weldadigheidszegels a l penny en 21/, pence waren geldig voor postgebruik en voor 1 p. + 1 shill., of 2»/, p. + 2»/, shill. toeslag aan de postkantoren verkrijgbaar.

Nicaragua. De langwerpige zegels in blauwe kleur, met opschrift „Cierro Oficial" zijn ambtelijke sluit-etiketten.

Oranje Vrijstaat. In 1897—98 werd een geheele serie wisselzegels, zonder overdruk, voor postdoelemden geldig verklaard. Deze zegels zijn thans zeer duur.

Paraguay. Ook hier werden telegraaf- en wisselzegels door overdruk in postzegels veranderd, die alle aan den opdruk kenbaar zijn.

Sluiten