Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peru. Ook hier gebruikte men herhaaldelijk fiskale-zegels voor postdoeleinden.

Philippjjnsche Eilanden. Zie hierboven, daar echter deze zegels, zoowel van Peru als van de Philippijnen zeer weinig voorkomen en een beschrijving ervan ons te ver zou voeren, moeten we naar den een of anderen catalogus of handboek verwijzen.

In 1898 gaf de regeering, aan wier hoofd zich Aguinaldo gesteld had, een aantal zegels uit met inschrift „Gobierno Revolucionario — Filipinas". Deze zegels zijn in gebruikten toestand zeer zeldzaam.

Portugal. Het comité van het „Roode Kruis" gaf in 1894 een weldadigheidszegel uit, voorstellende een rood kruis op witten grond met inschrift „Porto-franco", kleur: zwart-rood. Voor eenige dubbeltjes kan men het machtig worden.

Queensland gaf in 1882 vijf verschillende plakzegels a 2, 2^, 5 en 10 shill en 1 pond, zonder ze te overdrukken, als postzegels uit. In 1900 werd ditzelfde middeltje nogeens toegepast. Ook hier verschenen weldadigheidszegels als boven bij Nieuw Zuid Wales beschreven, die a 1 en 2 pence, met respectievelijk 1 en 2 shill. toeslag, verkrijgbaar waren.

Sint Lncia. In 1883—1884 werden hier een aantal wisselzegels als postzegels gebruikt. De waarde van deze stukken is niet gering, daar ze zeer weinig in postalisch gestempelden toestand voorkomen.

Sint Pierre et Miquelon. Postzegels der Fransche koloniën met de letters „S. P. M." waren voor het gebruik op deze eilanden bestemd.

Sint Thomas, La Guaira & Puerto Cabello. Deze, in veel albums en catalogi nog opgenomen zegels, zijn een soort privaatpostzegels, uitgegeven door een stoomboot-maatschappij, tusschen deze plaatsen.

Sluiten