Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De PHOENIX

234, Spuistraat

AMSTERDAM.

Groote Inrichting ter

Complete Meubileering.

Steeds nieuwe Genres.

geil/. Prijscourant gratis.

FRANCO LEVERING ln alle plaatsen van Nederland.

Specialiteit In Duitsche en Oo&tenr. Axmlnster Karpetten.

GUIPURES.

Laken en Pluchen Portièree me» L»mbrequine met Stikwerk in elle Sti|lee.

Laken p. geraitour f 19.50, f 22.50, etc. Pluche , , . 2#.—, , 30- i

Vele jTttesten

van ttrtft familiin.

Nieuwste Gramophonc.

üonareh Junior

met ACCUSTIEKE ARM. met CONCERT SOUNDBOX

Prijs / 62.—.

Prijscourant en Catalogus franco op aanvrage.

Hoofdkantoor voop NEDERLAND en KOLONIËN:

The Gramophone & Typewriter Ltd.

127 Keizersgracht. AMSTERDAM. Telefoon 3545.

! ROTTERDAM, 6 Gelderscbekade. Telefoon 3585.

NIJMEGEN, 33 Hezelstraat. Telefoon 319.

. , „Maison Drouot", 7 Lange Houtstraat. Telef. 7f3. DEN HAAG, g Bosman, 8 Hoogstraat. Telefoon

Sluiten