Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in haar soort. Er is inderdaad nauwelijks wondervoller schouwspel door een goeden kijker denkbaar dan zulk een gewemel van zonnen, die tegen het afgronddiepe hemelgewelf afsteken als een handvol fonkelende

Sterrengroep in den Centaur.

diamanten, De hier afgebeelde sterrengroep vertoont naar het midden toe een sterke toename in het aantal sterren. Men ziet duidelijk, dat een, oorspronèèn geheel vormende nevelbol, zich allereerst in het midden in het algemeen verdichte, terwijl tegelijk de verdichtingen der enkele sterren ontstonden. We hebben hier een stelsel van zonnen voor ons, die door haar gemeenschappelijken oorsprong met elkaar in betrekking staan en in ieder geval ook gemeen-

Sluiten