Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straalt loodachtig, de andere groen. Hoe wonderbaar moeten de kleurschakeeringen zijn op de planeten, die wellicht om deze zonnen gemeenschappelijk om' loopen! Wij kunnen ons de schoonheid van zulk een natuur nauwelijks voorstellen. Ook'ons zonnestelsel heeft eenmaal zulke dagen gekend. De groote planeet Jupiter moet de andere zon geweest zijn. Sneller afkoelend dan de centraalster, moest hij tot roodglotït nden toestand oveigaan op een tijd toen onze zon waarschijnlijk nog in hoogeren hittegraad meer blauwachtig gekleurde stralen uitzond, terwijl haar licht nu bij nauwkeuriger onderzoek reeds iets geligs heeft. Ook tegenwoordig schijnt Jupiter nog een weinig eigen warmte uit te stralen en onder de wolken van zijn voor ons zichtbare oppervlakte nog een zwak gloeiende korst te verbergen.

Wij hadden onze wordende zon of planeet verlaten toen zij, nog in den toestand van een gasbol, reeds een gloeiend-vloeibare oppervlakte begon te vormen, wijl door de binnendringende koude van het hemelruim de dichtste materie zich tot wolken ging condenseeren, waaruit het omlaag regende. Echter moesten de gloeiende regendruppels dan onder het vallen weer vluchtig worden, wijl de diepere lagen van den gasbol een hoogere temperatuur bezaten dan de bovenste lagen, waarin de condensatie plaats greep. Er ontstaat zoodoende een voortdurende circulatie tusschen de bovenste en de onderste lagen even als in onze atmosfeer, en ook behalve dat moeten zich op het hemellichaam in weerwil van zijn veel hoogere temperatuur, in principe volkomen dezelfde verhoudingen ten opzichte van de „meteorologie'' zijner bovenste luchtlagen voordoen als bij ons. Het "beweegt zich immers eveneens 0111 zijn as en dus moeten bijvoorbeeld aan zijn equator de bovenste luchtlagen meer terugblijven dan in de buurt van de polen; regelmatige passaatwinden en verdeeling in meteorologische zones zijn daar de gevolgen van. Evenals op aarde moet er een uitwisseling plaats vinden van de algemeene windstroomingen tusschen pool en equator, en deze

Sluiten