Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de nawerkingen van de eigenlijke vulkanische verschijnselen behoort ook het verrukkelijke spel der geisers, dat ons nog veel volkomener dan de Karlsbader Springbron een wezenlijke vulkaan-werkzaamheid vertoont op een trap van de ontwikkeling der aarde, waarop de eens gloeiend-vloeibare aardkorst geheel verstijfd is, terwijl het water de rol van het

Een Geiser in het Yellowstone-Park (Rotsgebergte.)

magma overneemt. De geisers ontstaan op nog warmen, vulkanischen bodem, voor een deel ook in de uitgebluschte vulkaanmonden zelf. Het water van den dampkrings-neerslag dringt in het heete binnenste der aarde door en vult de openingen. In de diepte kan het water, wegens den druk van de hooge, er op rustende waterzuil, veel hoogere temperaturen

Sluiten