Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de lucht toenmaals beslist veel meer koolzuur bevatte dan nu, een gas dat, gelijk bekend is, nog heden door de vulkanen uit het inwendige der aarde stroomt. De planten hebben het vermogen om aan dat voor de dierenwereld doodelijke gas onder de in-

Vf

Landschap uit den Steenkooltijd.

werking des lichts, de koolstof te onttrekken en de zuurstof, het levens-element der dierenwereld vrij te maken. Wanneer al in de planten de koolstof nog aan andere elementen verbonden is, zoo wordt deze toch weder vrij door een langzaam distillatie-proces bij het vergaan in het moeras, waarin deze onkruidgewasschen toenmaals voornamelijk groeiden. Op deze wijze weiden de moerassen langzamerhand tot vergaderplaatsen van bijna zuivere koolstof, die ons vergund om nu, na veel millioenen jaren, de kracht te benutten van het zonlicht dat toenmaals

Sluiten