Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs aan de toenmalige polen. Men heeft langen tijd bezinkingen, welke men uit dien tijd kent. de kalksteen o.ti. meer toevallig deze verarming toonden en tot minder goed bedeelde landstreken behoorden, hoewel het wel mogelijk is dat men in streken, die tot dusverre nog niet voor geologisch onderzoek toegankelijk waren, een rijker li \ en ook in deze periode ontmoet. Misschien schoof juist toen de pool niet ver van de gebieden, in welke men tegenwoordig die aan overblijfselen van leven zoo arme lagen vindt. Met het perm eindigt de

paleozoïsche periode en met dez.g .trias-formatie komen we nu in de mesozoïsche periode. Ook deze formatie begint in het „bontzandsteen" nog met armelijke levensoverblijfselen, die het begin van een nieuwe vlucht nietdoen vermoeden. In

de beirlp lion-

skelet van den Plesiosaurus uit het gere lagen der Engelsche lias. ' „driedeelige"

• i u i i 11 i , (trias) formatie,

in de schelpkalk en het hoogere trias toontzich dan weer een sterke, opwaartsche ontwikkeling. De reptiliën groeien enorm, in aantal soorten, in aantal individuen en aan Iichaamsgiootte. De geweldige saurussen verschijnen, die monsters, zooals de ichtyosaurussen de plesiosaurussen enz., welke dan in de daarop volgende Jura-periode hun grootste ontwikkelingkrijgen. Hetzijn ten deele tusschenvormen tusschen visch en hagedis

Sluiten