Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toentertijd al langer bestaande gevleugende insecten was de natuur begonnen, zij het dan ook, gelijk immer, aanvankelijk slechts met heel schuchtere pogingen zich voor haar ontplooiing het gebied der vrije atmosfeer te veroveren, gelijk zij dat eveneens met zoo goed gexolg van af den bodem der zee met het vloeibare element gedaan had. Maar deze insecten waagden zich niet verder dan op geringen afstand van de oppervlakte en het waren maar nietige diertjes. Nu deed de scheppende, onophoudelijk opwaarts strevende geest der natuur een veel stoutere poging het vluchtige element in. Zij beproefde een wezen te scheppen, dat in alle drie de elementen, in alle drie de bewegingsmethoden evengoed thuis was: als zwemmer in het water als kruiper op het land en als vlieger in de ucht. Wilde een groot dier leeren vliegen, dan moest het ook tevens kunnen zwemmen. Want mislukten de eerste pogingen om te vliegen op het land dan kon een zwaar lichaam daar licht een doodelijken val doen. Ook de menschen, die tegenwoordig pogingen doen om te vliegen, doen dit vaak boven de zee opdat bij een mogelijken val het meegevende water ze kan opnemen. Wilde de natuur dus eenmaal vogels scheppen, nadat tot dusver reptiliën den hoogsten trap van levende wezens vertegenwoordigd hadden aan kon zij mets beters doen dan hun eerst het vliegen te leeren.

Zoo ontstond deze afschuwelijke vliegende hagedis die inderdaad ook de schrik geweest moet zijn van 16 ?, van sluipende, vraatzuchtige monsters vervulde tijden. We hebben het skelet van dit ondier hierboven weergegeven. Tusschen het lichaam en een zijner met scherpe klauwen gewapende, meer dan een meter lange vingers breidde zich de vlieghuid uit, evenals bij een vleermuis en tusschen deze ongure vleugels stak aan een langen hals een afzichtelijke kop uit met een muil als van een krokodil. Daarbij komt bij enkele soorten nog een lange staart, die de afschuwelijke gedaante voltooide. Men stelle ze zich voor: een vliegende krokodil, die als een reusachtige

HOE DE WERELD ONTSTAAN IS.

Sluiten