Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleermuis of als de legendarische vampier op zijn offer uit de lucht nederstort en het met zijn afschuwelijke, natte, koude vlieghuid omvat!

En toch vermocht dit vreeseliikste aller dieren, ooit door de natuur geschapen, en dat roofgierig woeden kon in alle drie de elementen, in geen ervan de overhand te krijgen. De natuur scheen hier te veel op eens te hebben willen bereiken en het is een bekende ervaring in het leven, dat iemand die meerdere doeleinden tegelijk nastreeft, nooit zóèveel in èène richting kan bereiken als een specialiteit in deze laatste. De vliegende hagedis en de vliegende reptiliën in 't algemeen waren naar 't schijnt mislukte pogingen der schepping; zeer snel verdwijnen zij weder in de volgende scheppingsperioden.

Maar deze avontuurlijke, leelijke vorm was toch een noodwendige overgang tot het schoone, vroolijke geslacht der vogels, der bewoners van de lucht. Wij hebben reeds gezien, dat de natuur den dieren het vliegen slechts boven het water kon leeren. De in den strijd om het bestaan veroverde eigenschappen erven over, en zoo vervormde zich het vliegende reptiel langzamerhand in een reptiel-achtige vogel: de archeopteryx, die zich reeds met vederen tooide en toch nog een reptiel-achtigen kop met tanden had. Tot dusverre zijn niet meer dan twee versteende exemplaren van dezen oervogel gevonden. Een afbeelding van het exemplaar, dat zich in het Berlijnsche Museum bevindt, gaat hierbij op blz. 83.

Wilde echter een wezenlijke vogel in de lucht kunnen rondtuimelen, dan moest de dampkring reeds betrekkelijk zuiver en helder zijn. In een betrokken lucht, in een nevel bijv., kan geen vogel zich bewegen, zonder gevaar te loopen tegen een of ander, te laat bemerkt voorwerp te stooten.

Echter naderen alle verhoudingen in de natuur meer en meer die welke wij kennen; zij worden in groote trekken daaraan gelijk, terwijl de afzonderlijke vormen altoos nog zeer van de tegenwoordige verschillen,

Sluiten