Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder deze voorwereldlijke gedaanten verschijnt nu ook, tegelijk met nog onontwikkelde apen, een wezen, waaruit later de mensch ontstaan kan zijn.

Midden in deze krachtige ontwikkeling van de heele levende wereld op onze planeet sneed nu de geheimzinnige ijstijd in met zijn herhaalde temperatuurschommelingen, over de vermoedelijke oorzaken waarvan wij reeds gesproken hebben. Doch evenals de in de tertiaire periode ingetreden wisse-

TRICERATOPS, EEN AAN OE D1KHU1DIGEN VERWANTE DlNOSAURIUS UIT DEN KRlJTlJD.

(Naar een statuette van Ch. R. Knight in het W ashington-Museum.)

ling der jaargetijden leidde tot een uitverkiezing van de meer volkomene, meer tot aanpassing geschikte vormen en het veelzijdige geslacht der zoogdieren schiep, zoo veranderde nu in een nog veel meer verbitterden strijd met deze tienduizenden jaren om vattende seizoenwisseling van den ijstijd, aan den rand der vooruitdringende gletschers, het dier zich in den mensch. Hier kon geen

Sluiten