Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontbond in zijn oer-atomen, gelijk niet de nieuwe ster in Perseus geschiedde.

Een werkelijk einde van het wereldgebeuren kan derhalve alleen dan intreden, wanneer de wereld der materie iets eindigs zou zijn, wanneer er niet oneindig veel werelden zijn, die zich altoos weer tot nieuwe, grootere organismen kunnen aaneenvoegen. Zoover wij kunnen zien en navorschen en denken, is de wereld onmetelijk groot, of wezenlijk oneindig, dat weten wij niet en zullen wij nooit "weten. Slechts de oneindig groote geest kan het volmaakt oneindig groote omvatten. Genoeg dat, voor zoover onze kennis rijkt, de voortdurende opwaartsche ontwikkeling der wereld als geheel geen grenzen heeft. Verheugen we ons over ons medewerken aan deze eeuwigdurende voleinding, die nooit bereikt wordt, opdat er geen einde zij aan het gelukgevende streven.

En gelijk geen atoom uit het heelal verdwijnt, zoo gaat ook nooit de waarde van onzen arbeid in den strijd om het goede teloor. Vergeefs zullen wij niet geleefd hebben.

EINDE.

Sluiten