Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMPLEX-NOTULEN 1874-1904.

2e Buitengewone Vergadering op 30 Oetober 1874.

Nu wordt er een ingekomen stuk der commissie

voorgelezen, waarbij drie namen voor het gezelschap worden voorgesteld nl. „Simplex veri Sigillum", „Semper idem" en „Thorbecke". De Groot stelt voor „Thorbecke" van die lijst te schrappen, omdat hij dien naam volstrekt niet passend vindt. Muller voert nu het woord voor Simplex enz. als eenen zeer goeden en gepasten naam.

Men gaat nu tot stemming over; van de 8 stemmen is één blanco en 7 voor Simplex, zoodat deze naam wordt aangenomen

le Gewone Vergadering op 13 November 1874.

Er komt een ingezonden stuk van Melchers ter

tafel met teekeningen der insignes. Dit gaat rond. Pleyte stelt n°. voor. Aangenomen met 7 tegen 2 stemmen...

Stelling: „De lijken-crematie is eene noodzakelijke

instelling voor de publieke gezondheid"

Sluiten