Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen kwam hei „point sublime de jouruée" in Rocher de

Cancale.

„Monsieur voila le harbier" schreeuwt Jan met krakende

piepstem;

„Verrek" is 't eenige woord dat kwam van de dampende

dekens —

Dan met geweld schreeuwt de Pax en als Maxje 'l raam

heeft geopend

Sluipt 't Simplex-gedoe over 't plat naar d'overkant henen; Vele eerbare vrouwen aanschouwden die mannen met

afschuw,

Bloosden voor 't bloote gebeent' en de slaapbroek die

telkens kwam kijken. „Une hêtise" gilt de portier, de eigenaar mompelt iets

sombers,

Want zijn hotel is gescamlaliseerd door die halfnaakte

jongens

Vrooi ijk herin'rend het heerlijke feest zit Simplex te eten Zóó in een trein die terecht den naam van haar vaandel

mocht dragen

215e Gewone Vergadering op 10 Mei 1000.

„Lijkverbranding moet in ons land facultatief gesteld

worden". Deze stelling boezemt den leden veel belang in...

216e (Middag-)vergadei'ing op 4 October 1900. Want het dispuut is zeer veelzijdig ontwikkeld.

Sluiten