Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OPRICHTING VAN „SIMPLEX".

Voor het vieren van herinneringsdagen hebben wij Nederlanders zekere vermaardheid, die niet altijd even welwillend is beoordeeld. Zoo maakte eens een buitenlandsch blad, memoreerende onze zucht om historische feiten, soms wel van twijfelachtig gehalte, feestelijk te herdenken, de minder vleiende opmerking, dat er toch voor de Hollanders niets hartsverheffends in gelegen kon zijn dat hunne groote daden en hun beroemde mannen tot het verleden behooren, waar zij zoo telkens en telkens herdenken, dat het eeuwen geleden is, dat zij iets van beteekenis verrichtten en reeds eenige menschengeslachten voorbij gingen sedert hunne groote mannen van dit wereldtooneel aftraden. Al deelt men deze onheusche beschouwing allerminst, het valt niet te ontkennen, dat meerdere van die herinneringsfestijnen, waar men slechts kan herdenken, dat er iets groots is geweest, maar zwijgend moet erkennen, dat daarvan zoo bitter weinig restte, beter achterwege waren gebleven.

Sluiten