Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMPLEX VAN 1897—1902.

Het heeft mij goed gedaan, dierbaar Simplex, dat tot in deze verre oorden Uw lokstem tot mij doorgedrongen is. Schoon ik niet in staat ben, in levenden lijve mijn borst op Uw feestmaal te vertoonen, versierd met het eerelidinsigne (om de eenvoudige reden reeds, dat Uw toenmalige ab-actis mij helaas dat teeken nooit verstrekt heeft), wil ik toch in enkle gloende woorden mijn heilwensch tot U zenden.

Het zijn de woorden, die ik, ware ik bij U, viva voce geuit zou hebben. Zij zijn wellicht voor een groot deel der oude reünisten onverstaanbaar. Maar als ieder de beelden uit zijn eigen tijd weder te voren roept, zal toch in een gedenkboek als dit het best 't heele leven van Simplex weder opdoemen. Daarom: mijn woorden gelden mijn tijd en zullen verstaan worden door mijn tijdgenooten.

Wij hebben immers allen zooveel voor dat Simplex gevoeld, dat wij als 't ware van den doode gered hebben. Ik zie mij nog als hospitant op al die dis-

Sluiten