Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van d' aanvang af tot een ongekende studentenweelde

wist te maken.

Ja, van Daan af, als een vuist zoo groot, dag-

teekent de victorie. Geen dispuut stond binnenkort meer in de schaduw van den Simplex-boom, geen een was er, waar men meer als één man voor zijn gezelschap ijverde, „kuipte", noemden onze vijanden het; en als goede geuzen hebben wij 't als een eernaam opgevat.

Wij werden wel zwaar belasterd men zei zelts, dat wij met opzet den gelieeleu nacht na een hospitantenavond, en zelfs den gelieeleu volgenden dagop bleven en met de jonge gasten verder fuifden, alleen, om te maken, dat zij den avond daarna op Exercendo of Poscimur, onz' ouden vijand, van stonde aan in slaap vielen met niet te beste droomen van de gezelligheid, daar ondervonden!

Maar wij hebben er ons niet aan gestoord. Wie onzer herinnert zich niet die actie van alle onze tegenstanders, om ons te fnuiken? Wie denkt niet aan de beruchte ab-actis-vergaderingen, om het kuipen te beletten, en waar het door de snoodheid deieenvoudige zielen slechts in de hand werd gewerkt.

Maar laat ons liever van deze uiterlijke zakeu

') c. f. hl. 47 regel 3 en 4. Nuot van de Red.

Sluiten