Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRAGMENT UIT EEN SIMPLEX-AVOND.

OCTOBER 1896.

Motto (ook voor dit album).

Als de menschen niet aan je denken, Moet je jezelf een gedenkzuil schenken.

Pès-lied '): Saphir: n°. 3, Maart 1808.

Van een kerel groot en sterk Is dit werk,

Maar eigenlijk moeten alléén tijdgenooten het lezen: Anderen kunnen onmööglijk op de hoogte van dit

grapje wezen.

(Speelt op de kamer van Troelje met liet gebroken been: hoekhuis Rapenburg)2).

Het lid Vincent van Peski is nu aan de beurt ter verdediging van de volgende stellingen:

I. Vaderlandsliefde en liefde tot de menschheid zijn géén tegenstellingen.

') Zie het Pes-lied ten voeten uit op hl. 72. Noot van de Red. 2) en Nonnensteeg. Noot van de Red.

Sluiten