Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. Liefde tot de menschheid is zelfs zonder vaderlandsliefde (bij bet meerendeel der menschen) onbestaanbaar.

De toelichting is zóó pakkend geweest, dat deze zelfs nu nog als voldoende mag worden verondersteld.

Debat. Troelje brengt hulde aan het heilig vuur van den reserve-soldaat, maar, nu hij zelf weet hoe beroerd een gebroken poot is, stemt hij tegen: de oorlog dient alléén om de mensehen de beenen te breken. Op dezen degelijken grond stemt spreker dus „tegen".

Alle andere sprekers was nu al het gras voor de voeten weggemaaid, zoodat het debat gesloten wordt.

De stelling wordt aangenomen.

Op de kroeg zit een slecht gezelschap (ik mag 't niet noemen, want 't is zoo'n leelijk woord): dank zij de inspiratie van de stellingen van hedenavond, wordt 't Simplex-vaandel met heilig vuur verdedigd.

Een keurig nabroodje met capuchons a douze

couleurs Cetera desunt memoria; alleen

schiet me nog te binnen dat Jan Havelaar zwart gemaakt is.

t. t. ut Semper-Simplex p. van kaTENDRECIIT tot brussel.

Rotterdam.

Sluiten