Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. TULLI CICERONIS

DE SIMPLICITATE ORATIO.

Zeer verheugt het mij, o rechters, juist u hier tegenover mij te zien. Wij allen toch kennen 11 als mannen, die de welsprekendheid en de eenvoudigheid naar waarde weten te schatten. Ware het niet aldus met u gesteld, hoe zoudt ge te beklagen zijn, nu ge beoordeelen moet, welke van al die vereenigingen, die in onze stad de welsprekendheid beoefenen, wel het recht zal krijgen, zich de eerste te noemen.

Nu 11 deze taak is opgelegd, zult ge voorzeker, zooals ieder die eene keuze moet vestigen dat pleegt te doen, u beijveren eenen toetssteen te vinden, om er de zaken waaruit ge moet kiezen aan te beproeven.

Sluiten