Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Welkom 5

Simplex-Notulen 1874—1904 7

Het Simplex-lint, door E. H. Hijmans 22

Heilwensch, door L. J. Plemp van Duiveland. . 24

1874 — Simplex — 1904, door C. P. Zaaijer... 27

Bijdrage van G. C. Nijhoff 29

Nog éénmaal jong, door J. H. Goedhart 30

Uit een brief van P. de Boo de la Faille .... 35

Melaneholica, door K. P. van der Mandele.... 37

De oprichting van „Simplex", door A. M. Pleyte. 39

Aan Simplex Veri Sigillum, door Th. B. Pleyte. . 44

Wensch van H. L. van Bloemen Waanders ... 45

Wensch van A. A. Humme 45

Simplex van 1897—1902, door A. W. Hartman. 40 Fragment uit een Simplex-avond, door Vincent

van Peski 53

Brief van P. A. van de Stadt 55

Sluiten