Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwachten van de bemoeiingen van die Commissie inderdaad zeer veel.

Mocht het kleine geschriftje blijken een bijdrage te kunnen leveren tot het doen kennen in bizonderheden — voor zoover de wettelijke regeling betreft — van de belangrijke Staatsinstellingen te Veenhuizen. Han waren daarmede de ondergeteekenden reeds aanvankelijk bevredigd.

I. A. BI ENTJES. Dr. H. R. OFFERHUIS.

Sluiten