Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze commissie bestuurde de gelieele Maatschappij.

Iedereen kon lid worden dezer Maatschappij van Weldadigheid tegen een jaarlijksche bijdrage van f 2.60.

De Maatschappij was verdeeld in afdeelingen.

Voorts bestonden er sub-commissiën, die in betrekking stonden tot de hoofdcommissie en op haar beurt gemeenschap onderhielden met commissiën en vertegenwoordigers uit kleine plaatsen.

Uit de Commissie van Weldadigheid werd voorts benoemd eene „Permanente Commissie" van 3 leden, die met het dagelijksch bestuur belast werd en te 's Hage gevestigd was.

De oprichting der Maatschappij had 1 April ISIS plaats en na weinige jaren was het aantal harer leden tot 20.000 geklommen.

Den 25 Augustus ISIS kon de heer v. d. Bosch den eersten steen leggen voor de eerste hoeve, op een uitgestrekt landgoed, Westerbeeksloot, dat van den heer R. A. L. Nobel te Elburg was aangekocht en een ruimte besloeg van 600 bunders. Het is gelegen noordoostwaarts van Steenwijk, ter plaatse waar nu hot logement te Frederiksoord en de woning van den directeur der vrije kolonieën van de Maatschappij van Weldadigheid gevonden wordt.

Weldra waren 52 hoeven gereed, ieder met ongeveer 3 hectaren grond, allen van gelijke grootte en naar één model ingericht. Op iedere hoeve werd één gezin geplaatst.

Tezamen bestonden die uit 356 zielen, die de kolonie vormden. Alles liep aanvankelijk naar wensch. Weldra verklaarde v. d. Bosch: „Zes weken zijn voldoende geweest om huisgezinnen uit den diepst vervallen staat, waarin zij verzonken waren, op te beuren en

2

Sluiten