Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grondsoort is over het algemeen veen en zand, hier en daar is afgegraven veen of' dalgrond. Op meer of minder diepte vindt men een leemlaag, hier en daar ook oer. Bijna alle grond aan den noordkant en een gedeelte aan den zuidkant der kolonievaart, samen ongeveer Va van het geheel uitmakend, is in cultuur.

Als in een oase liggen daar de gestichten te midden van het goed verzorgd land, omgeven door uitgestrekte heidevelden.

Tegenwoordig is er 172,27 H.A. blijvend groenland, 559,18 H.A. bestemd voor wisselbouw, 497,84 H.A. bosch, 16,22 H.A. gesticht, 1804.7842 H.A. heide, veen, water enz.; aan huizen en gebouwen met daarbijhoorende erven 126.3938, Waterstaatsgronden 3,72 H.A.

Tot verblijf der verpleegden had elk gesticht aanvankelijk één gebouw, den vorm hebbend van een vierkant, omsluitend eene binnenplaats, bepoot met boomen en geheel voor wandelplaats bestemd.

Elke zijde van die gebouwen was 100 M. lang.

Deze oude gebouwen, ten deele nog in gebruik, bevatten een aantal zalen, die des daags voor eeten verblijfzaal, des nachts tot slaapvertrek dienen.

Voor het eten worden in het midden in eene lange rij tafels opgeslagen, waaraan de verpleegden op banken zitten. Ieder heeft zijn eetgereedschap, in een kistje dat tegen den wand is geplaatst en waarin ook brood en eenige andere benoodigdheden, benevens kleedingstukken worden bewaard. De zalen zijn lap^ van verdieping en met steenen bevloerd.

Als legerstede heeft ieder verpleegde een hangmat van groflinnen. Alleen ouden en zwakken hebben kribben. De hangmatten hangen aan den zolder en worden des daags met een strik ondioog gehaald, des

Bodem.

Gebouwen

Sluiten