Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men afzonderlijke afdeelingen en hebben dan ook beide een dokterskamer en een kamertje voor den dienstdoenden ambtenaar-zaaloppass3r.

Achter het hospitaal staat een barak van óéne verdieping, niets bevattende dan 5 ziekenzalen, groot 6.50 bij 9.20 M., ieder niet 10 bedden en sedert eenige jaren als gewoon hospitaal in gebruik.

Eene uitbreiding dezer gebouwen, ook met het doel om zenuwpatienten en anderen, die zulks behoeven, af te zonderen is wel ontworpen, maar kon nog niet worden tot stand gebracht, daar andere werken moeten voorgaan.

Het hoofdgebouw heeft centrale verwarming door stoom, in de barak heeft elke zaal een vulkachel, die echter met turf wordt gestookt. Bij dit hospitaal is een vrij ruim terrein, gedeeltelijk aangelegd, waar patienten, die daartoe verlof hebben, kunnen wandelen . In de onmiddelijke nabijheid, binnen de afsluiting, is de keuken, die onder het bestuur van een afzonderlijken ambtenaar-kok staat.

Het celgebouw bevat 32 cellen, 22 daarvan hebban eene afmeting van 1.88 bij 1.60 M. de 10 anderen, lateibijgebouwd. zijn 4 bij 2.60 M.

Bij deze cellen zijn 4 wandelplaatsen, van boven door ijzeren roosterwerk afgesloten, waar de gevangenen een half uur per dag en bij zeer warm weer twee halve uren om beurten in de buitenlucht vertoeven. In alle cellen is een drukknop van een electrische schelgeleiding, door middel waarvan de cipier k:m worden gewaarschuwd.

Aangezien liet aantal cellen niet meer aan de behoefte voldeed, werd de oude 1?.C. kerk tot hulpgevangenis met 12 cellen ingericht.

Sluiten