Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lijst van ambtenaren.

kerkelijke gemeenten beschouwd, de protestanten als eene gemeente der Nederl. Herv. Kurk. De Prot. gemeente heeft twee predikanten, de Katholieke een pastoor en een kapelaan.

Vroeger was er ook een Israëlitisch leeraar, doch sinds 1891 worden geene Israliëten meer te Veenhuizen verpleegd. Zij worden, wanneer zij zich voordoen, wat zelden het geval is, aan de R. W. I. te Hoorn gezonden.

De volgende lijst van ambtenaren en functionarissen geeft een kijkje op het ambtenaarspersoneel der kolonie:

Hoofddirectie: Hoofddirecteur

Commies ter Directie Boekhouder Boekhouder-assistent Directie: 3 Directeuren

3 Onder-directeuren

Adj.-directeur b. d. landbouw

„ b. h. fabriekswezen

Voerman en bediende bij het beheer. Administratie: 3 Commiezen

3 Winkelhouders 3 Magazijnmeesters 12 Schrijvers.

Bewaking: 17 Zaalopzieners 1 Cipier

1 Tijdelijk cipier Arbeid: 3 Fabrieksbazen

3 Wijkmeesters Opzichter b. h. boschwezen 1(5 Hoevenaars Timmermansbaas

Sluiten