Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Meubelmakersbaas Een Wagenmakersbaas

2 Smidsbazen

Een Klompenmakersbaas Een Bakkersbaas.

Bij de Stoomzuivelfabriek:

Een Werkbaas-zuivelbereider Een Machinist bij de centifruge

Verder heeft men: een Veenbaas Een Molenaar

3 Opzichters v. d. fabriek

6 „ v. d. Veldarbeid.

Bij den huish. dienst: 4 Koks

3 Beambten b. d. huiselijken dienst.

Bij de gebouwen: Hoofdopzichter Opzichter

(5 tijdelijke opzichters).

Onderwijs: 10 Onderwijzers en onderwijzeressen.

Geestelijken: 2 Predikanten

Een Pastoor en een Kapelaan.

Rijksveldwacht: Een Brigadier-Majoor 3 Brigadiers-titulair 39 Rijksveldwachters.

De ambtenaren in engeren zin (niet de geestelijken en de Rijksveldwacht) worden bij hunne aanstelling eerst voor een jaar benoemd en eerst daarna voor vast aangesteld op een tractement, dat volgens eene traetementsregeling van voor weinige jaren, voor de meesten voor periodieke verhoogingen vatbaar is. In het jaar 1904 is door het Departement de uniformdracht der verschillende ambtenaren geregeld. Voor de hoofdambtenaren bestaat deze alleen in een pet, naar de verschillende rangen met gouden, zilveren,

Sluiten