Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de schuren of bergen wordt gereden, wordt door den Adjunct-directeur bij den landbouw eene bepaalde hoeveelheid dier schoven afgezonderd on naar de hoeve van den wijkmeester gereden om te worden gedorscht en schoongemaakt. Dat heet „taxatiedorschen." Daarnaar wordt de hoeveelheid graan en stroo bepaald, door den hoevenaar in te leveren. Komt er door zorgeloosheid minder uit, dan is dat ten nadeele van den hoevenaar.

Met aardappelen wordt evenzoo gehandeld.

*

*

Laat ons nu een blik slaan op de verpleegdenbevolking.

Na de maatregelen van Minister Fock was het aantal der verpleegden tot op de helft verminderd. Latei-

is echter hun aantal weer toegenomen1) zooals blijkt uit de volgende opgave.

1871 — 2(548 1889 — 2825

1873 — 2624 1891 2673

1875 _ 2659 1893 - 2695

!877 2) — 2369 1895 — 2740

1879 — 2456 1897 — 2840

1881 — 2842 1899 — 300C>

1883 — 3048 1901 — 3199

1885 — 3308 1902 — 3505

18873) — 2992 1903 — 3619

') Het aantal vrouwelijke personen is steeds afnemend gebleven, 1 Jan. 1884 was het aantal 379; 1 Jan. 1886, 290; 1 Jan. 1888 185. Het aantal is thans minder dan 100.

*) In 1876 waren verschillende veranderingen aangebracht, o. a. in het verstrekken van levensmiddelen, zie blz. 62 en 67, die vele oud-kolonisten afschrikten.

*) In 1887 zijn 2500 personen aangebracht, veroordeeld volgens de nieuwe

Sluiten