Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en door op Zaterdag een tweede baksel gereed te maken, kan er op Zaterdagavond zóóveel brood aanwezig zijn, dat er op Zondag niet behoeft te worden gebakken.

Hoewel men elders vaak moeite had met deze ovens, voldoen zij hier goed. Aanvankelijk had men te kampen met het bezwaar, dat het roggebrood te hard gebakken werd. Door het deeg met kokend water te bereiden is dat later verholpen. Het witte en grof tarwebrood voldeed van den beginne af. Yeenhuizen heeft de eerste heet waterinrichting in Nederland, waar aldus roggebrood gebakken is.

Per week worden gemiddeld gebakken:

150 Hectoliter rogge, opleverende 6000 stuks roggebrooden van 3 Kg. per stuk.

28 Hectoliter Zeeuwsche tarwe, opleverende 2300 stuks grove brooden van 1.60 Kg. per stuk.

12 Hectoliter of 400 Kg. bloemmeel, opleverende 1200 wittebrooden van 0.75 K.g. per stuk.

14 Kilogram bloemenmeel, opleverende 1100 beschuiten. *)

Als brandstof worden wekelijks gebruikt 10.000 stuks turven, die uit eigen veen der gestichten komen en gewoonlijk van de minste hoedanigheid genomen worden, die het veen oplevert.

Genoemde graansoorten worden zooveel mogelijk op den eigen, bij de woning van den Hoofddirecteur zich bevindende molen, gemalen en in de bakkerij gebuild. Bij langdurige windstilte moet het graan te Assen worden gemalen in een particulier stoomgemaal. Er is, eenige jaren geleden, een proef genomen met het aankoopen van meel inplaats van graan, n.1. voor het

*) In den tijd van den heer Brinkgreve was er i)3 H.L. rogge, 24 H.L tarwe, 8 H.L. bloemmeel noodig.

Sluiten