Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot 14 Mei 's avonds 8 uur. Een half uur voor het uitgaan en een half uur na het thuiskomen is het koffiedrinkenstijd en het uur van het middagmaal is op 12 uur bepaald.

Het aantal werkuren is, zooals men ziet, vooral in den winter beperkt. Men zint wel op middelen om de menschen langer bezig te houden, maar stuit op vrij groote en moeilijk te overwinnen bezwaren. Veldarbeid kan in den winter kwalijk des ochtends vóór acht uur begonnen en even bezwaarlijk na vier uur voortgezet worden en er is geen ruimte en geen werk binnenshuis vooral de menschen, die voor het buitenwerk zijn aangewezen.

Bij de inrichting der gestichten, zooals die nu is. zou slechts door een klein deel der bevolking bij kunstlicht kunnen worden gearbeid.

Weinige jaren geleden is de werkdag in de zomermaanden met een uur verlengd door den terugkeer in de zalen op 7 uur inplaats van op 6 uur te stellen, maar verlenging van den korten werkdag in den winter was niet wel mogelijk. Wel wordt er door enkele groepen van werklieden soms overgewerkt, wanneer een of ander werk bepaald af moet, maar zoo iets blijft toch uitzondering.

Niet alleen is de werkdag vaak wat kort, menigmaal kan er door vele verpleegden geheel geen arbeid worden verricht. Indien de grond hard bevroren is, is b.v. veldarbeid onmogelijk, tenzij misschien het kappen van hout in de bosschen, het snoeien, berksnijden enz. nog eenig werk kunnen verschaffen.

Het gevolg daarvan is, dat de verpleegden gedurende de wintermaanden voor zooveel zij bij den landbouw en het boschwezen zijn ingedeeld, meerma-

Sluiten