Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen verdienen. Maar om dat te bereiken wordt er feitelijk boven de krachten gearbeid.

De gewone verdiensten loopen van 6 tot 18 cent voor dagwerk en iets hooger voor taakwerk. Soms wordt nog minder, b.v. 4 cent betaald, maar dat is het loon alleen voor hen, die klaarblijkelijk niet willen werken.

Bij eenige gewilligheid wordt ook bij zeer onvoldoenden arbeid, minstens 6 cent per dag gegeven.1) Wanneer echter door ongunstig weer, door ziekte of waardoor dan ook een dag of een halve dag geen werk wordt verricht, wordt er voor dien tijd ook geen loon uitbetaald.

Sommige verpleegden ontvangen onderwijs. Het voorschrift daaromtrent luidt: „In de Gevangenissen en Rijkswerkinrichtingen wordt onderwijs gegeven in lezen, schrijven en rekenen, als regel, behoudens persoonlijke uitzonderingen, aan de veroordeelden voor meer dan drie maanden, die den leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt. Voortgezet en vakonderwijs kan naar de behoefte, in verband met den persoonlijken aanleg der gevangenen en verpleegden worden verstrekt." De aanwezigheid van één onderwijzer voor de verpleegden voor alle drie gestichten samen, doet zien dat aan onderwijs niet zoo veel wordt gedaan als de letter der wet voorschrijft.

Een veertigtal van hen, die om verschillende redenen daarvoor het meest in aanmerking komen, in de eerste plaats analfabeten, die voor onderwijs vatbaar

" ■) ~VoOT ^r werfezaainhed-'n tn de gevangenis verricht (touw pluizen' biezen vlechten) wordt slechts 2 cent per dag betaald ; maar dit werk dient alleen om hen bezig te houden, die meer dan eene week worden opgesloten. Algeheele ledigheid in de cel bracht vroeger pogingen tot zelfmoord.

Onderwijs

Sluiten