Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wege vervuld wordt, en aan het College van Regenten wordt opgedragen, dat door de nieuwe wet is ingevoerd, door bizondere personen moet overgenomen worden, voor hen, aan wie die zorg ten goede kan komen, een overgangstoestand scheppen, waardoor zij gewend worden aan het staan op eigen beenen.1)

Voor hen die in fabriek of werkplaats een vak hebben uitgeoefend, moet men, liefst in kleinere plaatsen, waar zij niet zoo gemakkelijk aan verkeerde invloeden worden blootgesteld, betrekkingen zoeken, waarin zij hun brood kunnen verdienen, en waar men hen welwillend de hand reikt om zich te verheffen uit den staat van onmondigheid, waarin zij vervallen zijn. Hot is niet mogelijk, dat de menschen, die door zwakheid van 'karakter aan de voogdijschap van den Staat vervallen zijn, na hoogstens 3 jaar aan den leiband geloopen te hebben, nu in eens en nog wel onder de ongunstigste omstandigheden geplaatst, hun eigen weg alleen vinden. ■)

Voor hen, die met veldarbeid zijn bezig gehouden, moet men plaatsing zoeken bij een landbouwer, maar nog liever zouden wij willen, dat men op de uitgestrekte heidevelden, die nog tot de gestichten behooren, kleine nederzettingen vormde, waar men dan degenen, die er geschiktheid toe bezitten, de middelen verschaft om door kleine ontginningen den grond vruchtbaar te maken en zich zeiven een eigen bestaan te veroveren.

"Wij willen hen, die na een eerste verblijf in de gestichten weder strafbaar worden, niet aan

') Men zal goed doen zijne verwachtingen in dezen niet al te hoog te dpar.nen.

>) Hier zij herinnerd wat reeds blz. *9 omtrent het „Groote Woudhujs werd gezegd.

Sluiten